Cenę ustalamy indywidualne po zapoznaniu się z zakresem prac.

Wszystkie zapytania proszę wysyłać na adres mailowy z informacją:

- rodzaj spawanego materiału
- ilość
- termin realizacji
- dokumentacja zdjęciowa
- projekt techniczny